free bootstrap themes


DIAGNOSTYKA OBRAZOWA

Jest jedną ze specjalizacji Polsko-Amerykańskich Klinik Serca. Badania, które wykonujemy pozwalają na szybką i dokładną diagnostykę: patologii serca i naczyń, ośrodkowego układu nerwowego, jamy brzusznej, miednicy, kręgosłupa i stawów.

Dysponujemy:

Pracownią rezonansu magnetycznego w Chrzanowie

Pracowniami tomografii komputerowej w Ustroniu oraz Rzeszowie

Wszystkie Nasze pracownie wykonują pełen zakres badań diagnostycznych, w tym:

diagnostykę kardiologiczną

diagnostykę onkologiczną

diagnostykę chorób narządu ruchu

diagnostykę chorób sercowo-naczyniowych

diagnostykę obrazową w neurologii

Mobirise

TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA

Pracownie tomografii komputerowej (TK) Polsko-Amerykańskich Klinik Serca wyposażone są w wielorzędowe tomografy, które pozwalają na prowadzenie pełnej diagnostyki wszystkich obszarów ciała, z możliwością zaawanso- wanych rekonstrukcji, pomiarów i badań dynamicznych. Badanie TK umożliwia wykonanie precyzyjnej diagnostyki w krótkim czasie. Profesjonalne oprogramowanie pozwala na opracowanie, interpretację i opis otrzymanych obrazów.

Mobirise

REZONANS MAGNETYCZNY

Pracownie rezonansu magnetycznego (MR) Polsko-Amerykańskich Klinik Serca wyposażone są w wysokopolowe aparaty, pozwalające zobrazować organy wewnętrzne człowieka we wszystkich płaszczyznach, z wysoką rozdzielczością tkankową i przestrzenną.

Mobirise

SPRZĘT

Sprzęt, którym dysponujemy posiada system umożliwiający minimalizację dawki promieniowania w trakcie badania.

skontaktuj się z nami

Kontakt

801 502 302
[email protected]

American Heart of Poland S.A.
ul. Sanatoryjna 1
43-450 Ustroń

Adres

American Heart of Poland S.A.
ul. Sanatoryjna 1
43-450 Ustroń

Kontakt

Email: [email protected]
Телефон: 801 502 302